Protectia datelor

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice doar atunci când dumneavoastră ni le comunicați în mod expres și ne acordați dreptul de a le prelucra.

În cazul în care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicită introducerea datelor dumneavoastră personale, este exclusă corelarea datelor dumneavoastră personale cu datele din protocolul de accesări în scopul realizării unui profil de utilizator cu date personale.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa de corespondenta, adresa de email, numarul de telefon, numărul de cont, informațiile despre plățile pe care le-ați efectuat din contul dvs. bancar.

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

 • Date de identificare, cum ar fi: numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau a dispozitivului dvs. mobil;
 • Date despre tranzacții, cum ar fi numărul de cont, transferurile aferente intre contul dvs. si al nostru in cazul platilor;
 • Date financiare, ca de exemplu, facturile, comportamentul în privința plăților;
 • Date despre comportamentul online și preferințele dvs., cum ar fi adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului dvs. și paginile pe care le vizitați pe siteurile web;
 • Date referitoare la interesele și nevoile dvs., pe care ni le comunicați, de exemplu, atunci când sunați la centrul nostru de apeluri sau completați un sondaj online.

Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dvs., etnia, credințele religioase sau politice. Nu colectăm date despre copii. Nu folosim datele dvs. personale decât în scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:

 • Administrarea. Atunci când efectuati o comanda, este necesar sa colectam datele personale care verifică identitatea dvs.  in scopul emiterii facturilor si livrarii marfii. De asemenea, trebuie să cunoaștem adresa și numărul dvs. de telefon pentru a vă putea contacta.
 • Gestionarea relațiilor cu clienții. Este posibil să vă solicităm un feedback în legătură cu produsele și serviciile noastre și să îl comunicăm anumitor membri ai personalului nostru în vederea îmbunătățirii ofertei. De asemenea, putem folosi notițe din conversațiile pe care le purtăm cu dvs. online, prin telefon sau față în față, astfel încât să personalizăm produsele și serviciile pe care vi le oferim.
 • Marketing personalizat. Putem să vă trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a vă oferi un produs sau un serviciu pe baza circumstanțelor dvs. personale sau putem să vă propunem o astfel de ofertă atunci când vă conectați la site-ul nostru . Puteți să vă dezabonați de la ofertele personalizate de acest gen. Aveți dreptul de a nu consimți sau de a vă opune la activitățile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului în scopul activităților de acest tip.
 • Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii. Atunci când vizitați site-ul nostru web, când sunați la centrul de servicii clienți sau ne vizitați, colectăm informații despre dvs. Analizăm aceste informații pentru a identifica nevoile dvs. potențiale și evaluăm adecvarea produselor sau serviciilor. Analizăm comportamentul dvs. în privința plăților, de exemplu, încasarea sau plata unor sume mari. Vă evaluăm nevoile în legătură cu momentele cheie atunci când un anumit produs sau serviciu financiar ar putea fi relevant pentru dvs.. Vă evaluăm interesele pe baza simulărilor la care participați pe site-ul nostru web.
 • Îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor: Analiza modului în care folosiți produsele și serviciile noastre ne ajută să vă înțelegem mai bine și ne arată ce putem îmbunătăți.
 • Prevenirea și detectarea fraudei și securitatea datelor: Avem datoria de a proteja datele dvs. personale și de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor. Acestea includ informațiile pe care suntem obligați să le colectăm despre dvs., ca de exemplu, în scopul conformității cu regulamentele privind combaterea spălării de bani, a finanțării actelor de terorism și a fraudei fiscale.
 • Raportarea internă și externă: Prelucrăm datele dvs. în vederea desfășurării operațiunilor de facturare, transmitere colete și pentru a ajuta echipa de management să ia decizii mai bune în privința operațiunilor și serviciilor noastre. Pentru a respecta o serie de obligații legale și cerințe statutare (de exemplu, legislația pentru combaterea spălării de bani și legislația fiscală).

Datele pe care le prelucrăm în orice scop sunt anonimizate sau eliminăm cât de mult posibil informațiile cu caracter personal. Pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și a ne păstra competitivitatea în sectorul de activitate, comunicăm anumite date în cadrul și în afara SC Camsa Technics Srl. Acestea includ:

 • Furnizorii de servicii: cum ar fi firme de curierat sau firme de transport pentru livrarea produselor. Aceste informatii va identifica pe dumneavostra in mod direct si nu pot fi anonimizate. Totusi limitam comunicarea acestor informatii la strictul necesar pentru prestarea serviciului.
 • Autorități guvernamentale: Pentru a ne respecta obligațiile reglementare, este posibil să divulgăm datele autorităților relevante, de exemplu în scopul combaterii actelor de terorism și prevenirii spălării de bani. În unele cazuri, suntem obligați prin lege să comunicăm datele dvs. părților externe, inclusiv:
  • Autorităților publice, de reglementare și organismelor de supraveghere;.
  • Autorităților judiciare/de investigație, cum ar fi poliția, procurorii publici, tribunalele și organismele de arbitrare/mediere, la cererea expresă și legală a acestora.
  • Avocaților, de exemplu, în caz de faliment, administratorilor care gestionează interesele altor părți și auditorilor companiei.

Drepturile dumneavoastra si cum le respectam

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client pentru a stabili cum sunt utilizate informațiile dvs. personale.

Aceste drepturi includ:

Dreptul de a accesa informațiile: Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare: Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor:  Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către SC Camsa Technics Srl. Puteți să vă exercitați acest drept online, la o agenție sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective. De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți client SC Camsa Technics Srl, putem să vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje, folosind linkul „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial. Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către SC Camsa Technics Srl dacă avem obligația legală de a le prelucra; dacă este necesar să încheiem un contract cu dvs.; dacă există probleme de securitate în privința contului dvs. chiar dacă ați optat să nu mai primiți mesaje comerciale personalizate.

Dreptul de a vă opune deciziilor automate: Uneori, folosim sisteme automate de luare a deciziilor pe baza informațiilor dvs. cu caracter personal, dacă acest lucru este necesar pentru a onora un contract cu dvs. sau dacă ne-ați dat acordul în acest sens. Aveți dreptul de a vă opune la astfel de decizii automate (de exemplu, prețul pe care îl percepem pentru un produs sau serviciu) și să solicitați ca decizia să fie luată de o persoană.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care:

 • considerați că informațiile sunt inexacte
 • prelucrăm datele în mod ilegal
 • SC Camsa Technics Srl nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dvs. cu caracter personal direct dvs. sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la ștergere: Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
 • obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către SC Camsa Technics Srl în interese legitime sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate,
 • SC Camsa Technics Srl prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal, sau o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către SC Camsa Technics Srl.

Dreptul la reclamații: În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. De asemenea, puteți contacta autoritatea pentru protecția datelor din Romania.

Exercitarea drepturilor dvs.: Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Conform legii 677/2001 beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către SC CAMSA TECHNICS Srl, str. Deda, nr. 5, Bl 36, Sc. B, Ap. 13. Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

În anumite cazuri, putem respinge cererea dvs. Dacă este permis prin lege, vă vom informa în timp util de ce am respins cererea.

Nu avem dreptul să păstrăm datele dvs. cu caracter personal decât pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile, ca de exemplu arhivarea.

Colectarea şi prelucrarea datelor anonime:

Această pagină web utilizează software pentru analizarea utilizării. Prin evaluarea acestor date pot fi obţinute informații importante cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informaţii contribuie la optimizarea calităţii ofertei. Concret, la fiecare accesare sunt salvate în mod nelimitat următoarele date:

 • Forma anonimizată a adresei IP a computerului de la care se face accesarea
 • Data şi ora accesării sau solicitării
 • Denumirea paginii accesate/fişierului accesat
 • Pagina de la care a fost accesată respectiva pagină
 • Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
 • Sistemul de operare folosit de către utilizator

Aceste informaţii sunt utilizate în scopuri statistice. În acest sens este vorba exclusiv de informaţii care nu permit identificarea persoanei dumneavoastră. Dumneavoastră rămâneţi un utilizator anonim. În acest context sunt utilizate şi aşa-numite cookie-uri.

Cookie-urile sunt fişiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoaşterea unui utilizator anonim. Aveţi în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile de pe site-ul Camsa Technics cu precizarea că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcţionalitatea paginilor web.

Politica cookie

Site-ul www.camsa. ro utilizeaza cookie-uri. Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.camsa.ro

De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect.

Acest website foloseste cookie-uri atat cookie-uri proprii cat si cookie-uri de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

Cookie-urile utilizate pe prezentul site ofera un feedback valoros si ne ajuta in incercarea de a imbunatati experienta online.

Site-ul foloseste cookie-uri , cum ar fi tokeni ce raman activi pana la inchiderea ferestrei browserului, pentru a imbunatati experienta de navigare. Informatiile obtinute din aceste cookie-uri nu sunt stocate in baza de date si odata cu inchiderea browserului cookie-urile sunt sterse din calculatorul dumneavoastra.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare)
 • Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului sunt Google Analytics si Right Now.

Cum sunt cookie-urile folosite de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Alte cookie-uri ale tertelor parti Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

Cookie-uri utilizate de prezentul site pot proveni de la urmatorii terti:

Google Analytics Site-ul foloseste cookie-uri Google Analytics pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza acest site si pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stocheaza informatii despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum si sectiunile accesate din cadrul paginilor. Nu sunt stocate informatii personale, prin urmare, aceste informatii nu pot fi folsite pentru identificarea utilizatorului. Site-ul foloseste Google Analytics pentru a putea urmari daca site-ul intruneste cerintele utilizatorilor si pentru a prioritiza imbunatatirea proceselor derulate. Google ofera mai multe informatii despre cookie-uri in pagina de politica a confidentialitatii si politica cookie-urilor. De asemenea, Google, pune la dispozitie un “add-on” ce ofera posibilitatea renuntarii la Google Analytics indifferent de paginile accesate. Daca doriti sa aflati mai multe informatii cu privire la modul in care Google foloseste si colecteaza aceste date , accesati link-ul privacy policy.

Oracle Site-ul foloseste cookie-uri Oracle pentru a personaliza si a mentine sesiunea de chat a utilizatorului. Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex:afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies. Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentr
 • u a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si ele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Servicii externe

Colectăm informații despre vizitatorii care comentează pe siturile care folosesc serviciul anti-spam Akismet. Informațiile pe care le colectăm depind de modul în care utilizatorul inițializează Akismet pe sit, dar, de obicei, includ adresa IP a comentatorului, agentul utilizator, referentul și URL-ul sitului (împreună cu alte informații furnizate direct de comentator, cum ar fi nume, nume utilizator, adresă email și comentariul în sine).